ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ CHỈNH

Mục lục

CHƯƠNG 1 – XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4
1.1 Sản lượng chi tiết cần chế tạo: 4
1.2 Khối lượng chi tiết: 4
CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 5
2.1 Công dụng của chi tiết: 5
2.2 Điều kiện làm việc: 5
2.3 Yêu cầu kĩ thuật: 5
2.4 Vật liệu chi tiết: 5
2.5 Yêu cầu về độ chính xác vị trí tương quan giữa các bề mặt ta có thể dùng các dụng sau để kiểm tra: 6
CHƯƠNG 3: CHỌN PHÔI VÀ
PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 7
3.1 Chọn dạng phôi: 7
3.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi: 7
3.3 Tra lượng dư sơ bộ: 7
3.4 Bản vẽ phôi: 7
CHƯƠNG 4: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 9
4.1.Chọn phương pháp gia công các bề mặt của phôi: 9
4.2.Chọn chuẩn: 10
4.3.Chọn trình tự gia công các bề mặt: 10
CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ 12
5.1 Nguyên công 1: 12
5.2 Nguyên công 2: 13
5.3.Nguyên công 3: 14
5.4.Nguyên công 4: 15
5.5.Nguyên công 5: 15
5.6.Nguyên công 6: 17
5.7.Nguyên công 7: 18
5.8.Nguyên công 8: 19
5.9.Nguyên công 9: 20
CHƯƠNG6: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG
VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 21
6.1 Tính lượng dư bằng phương pháp tính toán cho lỗ 5: 21
6.2 Xác định lượng dư bằng cách tra bảng cho các bề mặt còn lại: 24
6.2.1 Tra bảng cho mặt 1-6 và 12-8: 24
6.2.2 Tra bảng cho mặt 4 – 9: 25
6.2.4 Xác định lượng dư cho phay rãnh: 26
6.2.5 Xác định lượng dư cho xọc rãnh then : 27
PHẦN 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ
THỜI GIAN NGUYÊN CÔNG CƠ BẢN 28
7.1 Xác định chế độ cắt theo phương pháp phân tích cho mặt 5 28
7.2. Tính chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng cho: 31
CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOAN KHOÉT DOA 39
8.1 Nhiệm vụ của đồ gá: 39
8.2 Kết Cấu Và Nguyên Lý Làm Việc: 39
8.3 Xác Định Yêu Cầu Kỹ Thuật: 39
8.4 Tính Lực Cắt Và Moment Cắt Khi Khoan: 39
8,5 Tính Giá Trị Lực Kẹp: 40
CHƯƠNG 9:BIỆN PHÁP KIỂM TRA SAI SỐ 44
LỜI KẾT 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

 

http://www.mediafire.com/?88c2bz2ffb98iiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.