Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công giá chỉnh

GIA CONG GIA CHINH

CHƯƠNG 1 – XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4

1.1 Sản lượng chi tiết cần chế tạo: 4

1.2 Khối lượng chi tiết: 4

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 5

2.1 Công dụng của chi tiết: 5

2.2 Điều kiện làm việc: 5

2.3 Yêu cầu kĩ thuật: 5

2.4 Vật liệu chi tiết: 5

2.5 Yêu cầu về độ chính xác vị trí tương quan giữa các bề mặt ta có thể dùng các dụng sau để kiểm tra: 6

CHƯƠNG 3: CHỌN PHÔI VÀ

PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 7

3.1 Chọn dạng phôi: 7

3.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi: 7

3.3 Tra lượng dư sơ bộ: 7

3.4 Bản vẽ phôi: 7

CHƯƠNG 4: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 9

4.1.Chọn phương pháp gia công các bề mặt của phôi: 9

4.2.Chọn chuẩn: 10

4.3.Chọn trình tự gia công các bề mặt: 10

CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ 12

5.1 Nguyên công 1: 12

5.2 Nguyên công 2: 13

5.3.Nguyên công 3: 14

5.4.Nguyên công 4: 15

5.5.Nguyên công 5: 15

5.6.Nguyên công 6: 17

5.7.Nguyên công 7: 18

5.8.Nguyên công 8: 19

5.9.Nguyên công 9: 20

CHƯƠNG6: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 21

6.1 Tính lượng dư bằng phương pháp tính toán cho lỗ 5: 21

6.2 Xác định lượng dư bằng cách tra bảng cho các bề mặt còn lại: 24

6.2.1 Tra bảng cho mặt 1-6 và 12-8: 24

6.2.2 Tra bảng cho mặt 4 – 9: 25

6.2.4 Xác định lượng dư cho phay rãnh: 26

6.2.5 Xác định lượng dư cho xọc rãnh then : 27

PHẦN 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ

THỜI GIAN NGUYÊN CÔNG CƠ BẢN 28

7.1 Xác định chế độ cắt theo phương pháp phân tích cho mặt 5 28

7.2. Tính chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng cho: 31

CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOAN KHOÉT DOA 39

8.1 Nhiệm vụ của đồ gá: 39

8.2 Kết Cấu Và Nguyên Lý Làm Việc: 39

8.3 Xác Định Yêu Cầu Kỹ Thuật: 39

8.4 Tính Lực Cắt Và Moment Cắt Khi Khoan: 39

8,5 Tính Giá Trị Lực Kẹp: 40

CHƯƠNG 9:BIỆN PHÁP KIỂM TRA SAI SỐ 44

LỜI KẾT 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=420 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *