Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết nắp hộp khởi động động cơ

QTRINH CNHE

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu . . . . . . . . . 1

Chương I. PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ DẠNG SẢN XUẤT

I. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết. . . . 2

II. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết. . . . 3

III.Xác định dạng sản xuất . . . . . . . 3

1. Sản lượng sản xuất hàng năm của chi tiết. . . . . 3

2. Xác định khối lượng chi tiết( phôi). . . . . . 4

3. Xác định dạng sản xuất . . . . . . . 4

Chương II. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT

KẾ BẢN VẼ LỒNG PHÔI

I. Xác định phương pháp chế tạo phôi . . . . . . 5

II. Thiết kế bản vẽ lồng phôi . . . . . . . 5

Chương III: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

I. Xác định đường lối công nghệ . . . . . . 8

II. Chọn phương pháp gia công . . . . . . 8

III. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết . . . . . 8

IV. Thiết kế nguyên công . . . . . . 9

V. Tính và tra lượng dư cho các bề mặt gia công . . . .

1. Tính lượng dư cho một bề mặt . . . . . 22

2. Tra lượng dư cho các bề mặt còn lại . . . . . 25

VI. Xác định thời gian nguyên công . . . . . . 26

Chương IV. TÍNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

1. Thành phần của đồ gá . . . . . . . 32

2. Yêu cầu đối với đồ gá phay . . . . . . 32

3. Tính lực cắt khi phay . . . . . . . 32

4 . Xác định lực kẹp . . . . . . 33

5. Thiết kế cơ cấu phụ . . . . . . . . 35

6 . Xác định các sai số chế tạo cho phép của đồ gá . . . 35

KẾT LUẬN . . . . . . . . . 37

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . 38

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=224 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button