Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết thân bơm bánh răng

BANH RANG TRU

Mục lục

Mục lục 1

Lời giới thiệu 2

Phần 1:Thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết thân bơm bánh răng

Chương 1. phân tích chi tiết gia công 4

1.1. Chức năng làm việc của chi tiết. 4

1.1.1. Vai trò và điều kiện làm việc. 4

1.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu. 4

1.3. Xác định dạng sản xuất và đường lối công nghệ gia công cơ. 5

1.3.1. Xác định dạng sản xuất. 5

1.3.2. Xác định trọng lượng của chi tiết. 6

1.4. Xác định đường lối công nghệ và đường lối gia công. 6

1.4.1. Xác định đường lối công nghệ. 6

1.5. Thiết kế các nguyên công. 7

1.5.1. Nguyên công 1 : Phay mặt đáy. 7

1.5.2. Nguyên công 2: Phay mặt trên .12

1.5.3. Nguyên công 3: Khoan, 6 lỗ  6,5, doa 2 lỗ .17

1.5.4. Nguyên công 4: Khoan, doa 2 lỗ 20 20

1.5.5. Nguyên công 5 : Phay 2 mặt bên 24

1.5.6. Nguyên công 6: Mài mặt đáy .29

1.5.7. Nguyên công 7: Kiểm tra .30

Chương 2. tính thời gian nguyên công. 31

Chương 3. Tính toán và Thiết kế đồ gá. 35

Thiết kế đồ gá phay : 35

Tài liệu tham khảo 40

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=230 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button