Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mỏ động êtô

TKE DO GA

Mục Lục

Chương I: Phân tích chi tiết gia công.

Chương II: Xác định phương pháp chế tạo phôi.

Chương III: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết.

Chương IV: Tính thời gian gia công cơ bản.

Chương V: Tính và thiết kế đồ gá.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=234 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button