Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Thân đồ gá

THAN DO GA

Mục lục

1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.

3. Xác định dạng sản xuất.

4. Chọn phôi và xác định phương án tạo phôi.

5. Lập quy trình công nghệ gia công cơ.

6. Tính toán lượng dư gia công cho một bề mặt, còn các bề mặt khác tra bảng.

7. Tính toán chế độ cắt cho một bước gia công còn các bề mặt khác tra bảng.

8. Tính thời gian cơ bản cho các nguyên công.

9. Tính và thiết kế đồ gá cho một nguyên công.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=236 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button