Đồ án Tìm hiểu máy phay sử dụng chương trình số PC MILL 55

PHAY SO

Trong khoảng thời gian khá dài, ngành cơ khí đã tập trung nghiên cứu để giải quyết vấn đề tự động hóa các xí nghiệp có quy mô sản xuất lớn, mặc dù quy mô sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ lại phổ biến.
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=422 [/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *