Động Lực Học Máy Trục – Ts.Trần Văn Chiến, 188 Trang

vv

 

Chương 1: Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
– Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
– Qui đổi tải trọng ngoài, khối lượng và độ cứng
Chương 2: Sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ
– Mômen khởi động và mômen phanh
– Tải trọng động quán tính của cơ cấu
– Ảnh hưởng của liên kết đàn hồi
Chương 3: Các phương trình tổng quát động lực học máy trục
– Phương trình chuyển động của hệ một khối lượng
– Phương trình chuyển động của hệ hai khối lượng
– Phương trình chuyển động của hệ ba khối lượng
Chương 4: Động lực học các cơ cấu của cần trục
– Động lực học cơ cấu nâng
– Động lực học cơ cấu di chuyển
– Động lực học cơ cấu quay làm việc
– Động lực học cơ cấu thay đổi tầm với
Chương 5: Động lực học kết cấu thép cần trục
– Sơ đồ tính toán động lực học kết cấu thép cần trục
– Tác động động lực của lực
– Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu nâng làm việc
– Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu di chuyển làm việc
– Động lực học kết cấu thép khi làm việc của cơ cấu quay và cơ cấu thay đổi tầm với.
– Động lực học khi cơ cấu thay đổi tầm với làm việc một vài cơ cấu
Chương 6: Tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép
– Động lực học cầu trục khi cơ cấu nâng làm việc
– Động lực học cổng trục khi cơ cấu nâng làm việc

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Văn Chiến
Kiểu tập tin : PDF

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?x1s4qdi34jfcig2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *