Chưa phân loại

(DPF) Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Untitled

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

II. VẬT LIỆU DÙNG TRONG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

III. CẦU BẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP

IV. CẦU DẦM ĐƠN GIẢN BTCT THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC

V. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CẦU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

VI. GỐI CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

VII. CẦU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN

VIII. CẦU VÒM BÊ TÔNG CỐT THÉP

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/au791nge683891d/Bài_giảng_Thiết_kế_cầu_bê_tông_cốt_thép.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button