Dung sai _ Giới thiệu giáo trình kỹ thuật dung sai

Khái niệm về dung sai
Khi gia công, không thể đảm bảo chi tiết có các thông số hình học và các thông số khác chính xác được. Nguyên nhân: + Sai số trong gia công + Sai số trong đo lường

Tính đổi lẫn của loại chi tiết máy là khả năng thay thế cho nhau, không cần lựa chọn và sữa chữa gì thêm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đã qui định. Đỗi lẫn hoàn toàn và đỗi lẫn không hoàn toàn Các chi tiết có tính đổi lẫn phải giống nhau về hình dạng, kích thước, hoặc chỉ được khác nhau trong một phạm vi cho phép. Phạm vi cho phép đó được gọi là dung sai. Vậy yếu tố quyết định đến tính đổi lẫn là dung sai.

dungsai

Link download Dung sai – Kỹ thuật đo lường
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pR1k2TER1MTJkdlk/view?usp=sharing

Ngoài ra giới thiệu đến các bạn giáo trình dung sai khác