Fundamentals of Project Management, 3 edition

James P. Lewis, “Fundamentals of Project Management, 3 edition”
2006 | ISBN-10: 0814408796 | 160 pages | PDF | 3,1 MB
Với hai ấn bản đầu tiên, “Những nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án” đã giúp hơn 115.000 chuyên gia dự án hoàn thành xuất sắc ngay cả những yêu cầu dự án khó khăn nhất. Phiên bản thứ ba  này đã được cập nhật và sửa đổi nhằm cung cấp phần mở đầu tuyệt vời cho quản lý dự án, cùng với các công cụ và kỹ thuật giúp lên kế hoạch và thực hiện đúng thời hạn, không vượt quá ngân sách mà mà vẫn tối đa hóa  hiệu quả và năng suất dự án.
**********************

Through its first two editions, “Fundamentals of Project Management” has helped more than 115,000 project professionals meet or exceed even the toughest project requirements. The updated and revised third edition provides an unparalleled introduction to project management, along with new tools and techniques for planning and executing projects on time, on budget, and with maximum efficiency and productivity.

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *