Ghép kênh tín hiệu số – Ts.Cao Phán, 167 Trang

 

zxc
CHƯƠNG I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Nhập môn ghép kênh số 
1.3. Số hoá tín hiệu analog
1.4. Các phương pháp ghép kênh
1.5. Khung và đa khung tín hiệu
1.6. Đồng bộ trong viễn thông
1.7. Ngẫu nhiên hoá tín hiệu
CHƯƠNG II- GHÉP KÊNH PCM, PDH và SDH 
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Ghép kênh PCM
2.3. Ghép kênh PDH
2.4. Ghép kêng SDH
CHƯƠNG III- CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ MẠNG 
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Các cấu hình thiết bị
3.3. Các cấu hình mạng
3.4. Các khái niệm về duy trì mạng
3.5. Các cơ chế bảo vệ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Cao Phán
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?dgjnmyejzk0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *