Gia công cơ khí _ giáo trình giới thiệu về chế độ cắt

Trong gia công cơ khí chọ chế độ cắt là xác định chính xác chiều sâu cắt, Số lần chạy dao, lượng chạy dao, tốc độ cắt và công suất cần thiết trong điều kiện gia công nhất định.

Chế độ cắt trong gia công cơ khí hợp lý nhất là chế độ cắt ít tốn thời gian nhất để chế tạo sản phẩm do đó giá thành sẽ rẻ nhất. Chế độ cắt chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhay như vệt liệu, phương pháp sản xuất và gia công nhiệt, cấu trúc tế vi,….Ngoài ra chế độ cắt trong gia công cơ khí còn chịu tác dụng của các yếu tố khác như vật liệu làm dao, phương pháp gia công cơ khí,….

giacongcokhi

MỤC LỤC

Gia công cơ khí

 

Xem trực tuyến giáo trình chế độ cắt trong gia công cơ khí

 

Link download giáo trình

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pQ0VMTlFEX1RrdTA/view?usp=sharing

Giới thiệu đến các bạn giáo trình đồ gá trong gia công cơ khí | Thiết kế đồ án trong gia công cơ khí