Giai điệu giây và bản giao hưởng vũ trụ – Brian Greene, 123 Trang

zcGiai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ

Phần I: Ở biên giới của tri thức

Chương 1: Được kết nối bởi các dây

Phần II: Không gian, thời gian và các lượng tử

Chương 2: Không gian, thời gian và người quan sát

Chương 3: Uốn cong và lượn sóng

Chương 4: Những điều kỳ lạ trong thế giới vi mô

Chương 5: Mâu thuẫn giữa thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử: tiến tới một lý thuyết mới

Phần III – Bản giao hưởng vũ trụ

Chương 6: Không có gì khác ngoài âm nhạc – những cơ sở của lý thuyết siêu dây

Chương 7: Cái “siêu” trong siêu dây

Chương 8: Các chiều ẩn giấu

Chương 9: Bằng chứng đích thực: Những đặc trưng khẳng định bằng thực nghiệm

Phần IV – Lý thuyết dây và cấu trúc của không thời gian

Chương 10: Hình học lượng tử

Chương 11: Sự xé rách cấu trúc của không gian

Chương 12: Cuộc tìm kiếm lý thuyết M

Chương 13: Các lỗ đen theo quan điểm của lý thuyết dây – lý thuyết M

Chương 14: Lý thuyết dây và vũ trụ

Phần V – Sự thống nhất ở thế kỷ XXI

Chương 15: Triển vọng

 

Nguồn : internet
Tác giả : Brian Greene
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?b6x8mllp4d6uz43
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *