Giảm Nghèo và Rừng ở Việt Nam – D.Sunderlin | Dịch: Huỳnh Thu Ba, 91 Trang

Trong cuốn sách ngắn này, chúng tôi đưa ra những lời giải đáp cho một số câu hỏi cơ bản có liên quan đến khả năng và mức độ tài nguyên rừng đ. và sẽ đóng góp cho mục đích giảm nghèo ở Việt Nam . Chúng tôi cũng t.m hiểu mức độ liên quan giữa các kế hoạch lớn của chính phủ về khôi phục rừng với các chương tr.nh giảm nghèo ở Việt Nam. Khó mà có thể đưa ra những câu trả lời chính xác và r. ràng cho các câu hỏi này bởi tại Việt Nam chưa có một nghiên cứu sâu và đầy đủ nào về các vấn đề trên. 
Tuy nhiên chúng tôi đ. cố gắng hết sức để phân tích và t.m ra giải đáp cho các câu hỏi này bằng cách sử dụng kho tài tài liệu thứ cấp có liên quan gián tiếp đến các vấn đề được nghiên cứu. Mặc dù các thông tin hiện có c.n nhiều hạn chế, chúng tôi vẫn viết cuốn sách này tin tưởng rằng nhiều thông tin và bài học quan trọng vẫn cần được thu thập và tổng hợp thêm.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi đ. tập hợp những kiến thức hữu dụng trong việc đưa ra hướng dẫn cho các nhà lập chính sách, những người lên kế hoạch, các nhà nghiên cứu, sinh viên, các thành viên của các cộng đồng và tổ chức tài trợ đang làm việc trong hai lĩnh vực: nâng cao đời sống cho người dân và tăng cường công tác bảo tồn và quản l. rừng Việt Nam. Mong muốn và hy vọng lớn nhất của chúng tôi là cuốn sách này sẽ được các đồng nghiệp sử dụng trong Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP) , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước khác có liên quan đến các lĩnh vực công tác trên. Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin và . tưởng được tr.nh bày dưới đây sẽ giúp người đọc suy ngẫm và tham khảo như là một hệ thống các khái niệm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp nhưng rất quan trọng này.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Huỳnh Thu Ba
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?4c3nj3pcd3661t7
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *