Giáo trình AutoCAD-thực tập kỹ thuật

autocad1

MỤC LỤC:

 1.  Tổng quan về AutoCAD
 2. Các thiết lập cho bản vẽ
 3. Các lệnh vẽ cơ bản
 4. Phép biến đổi hình, sao chép hình
 5. Quản lý Layer
 6. Làm việc với văn bản
 7.  Kích thước và hiệu chỉnh kích thước (Làm việc với Dim Style)
 8.  Ký hiệu vật liệu
 9. Các biến hệ thống  (setvar)
 10. Làm việc với khối
 11. Tạo bảng trong AutoCAD (Ver. >2006)
 12. Các đoạn Lisp hỗ trợ công tác thiết kế
 13.  Các thao tác, thủ thuật

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?adqnb9jvcsostnh
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *