Giáo trình AUTOCAD 2000

 

Giáo trình AUTOCAD 2000

Autocad là phần mềm của hãng autodesk dùng để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật 2D, mô hình hóa hình học (3D) và tạo hình ảnh thực vật thể.

Cad là chữ viết tắt của Compter Aided Design hoặc Computer Aided Draffing( vẽ và thiết kế với sự trợ giúp của máy tính)

Dhần mềm autocad có 3 đặc điểm nổi bật:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *