Chưa phân loại

Giáo trình chi tiết máy_Mediafire

Chương 1: Các chỉ tiêu tính toán, thiết kế chi tiết máy
Chương 2: Bộ truyền đai
Chương 3: Bộ truyền xích
Chương 4: Bộ truyền bánh răng
Chương 5: Bộ truyền trục vít – bánh vít
Chương 6: Trục
Chương 8: Ổ trượt
Chương 7: Ổ lăn
Chương 9: Mối ghép ren
Chương 10: Lò xo

Tài liệu tham khảo

 

(http://www.mediafire.com/?o1qjbnvzm3v11o0#1

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button