Giáo trình cơ học kỹ thuật-Nguyễn Quang Tuyến

co hoc ky thuat

Giáo trình Cơ Kỹ Thuật nằm trong số giáo trình viết theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm xây dựng một bộ giáo trình thống nhất dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Giáo trình gồm 3 phần với 18 chương:
– Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối
– Phần 2: Cơ học vật rắn biến dạng

– Phần 3: Nguyên lý máy

http://www.mediafire.com/?mksq1rbway5aa6w

Leave a Reply

Your email address will not be published.