Giáo trình cơ học lý thuyết 2 – Phần động lực học, 89 Trang

zcx1. Phần một : Tĩnh học

Chương 1 :Các khái niệm cơ bản – hệ tiên đề tĩnh học

Chương 2 : Lí thuyết hệ lực

Chương 3 : Ma sát

Chương 4 : Trọng tâm của vật rắn

2. Phần hai : Động học

Chương 1 : Động học điểm

Chương 2 : Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 3 : Chuyển động tổng hợp của điểm

Chương 4 : Chuyển động song phẳng của vật rắn

3. Phần 3 : Động lực học

Chương 1 : Các định luật cơ bản của động lực học

Chương 2 : Các định lí tổng quan của động lực học

Chương 3 : Nguyên lí di chuyển khả dĩ

Chương 4 : Nguyên lí Đalămbe

Chương 5 : Nguyên lí Đalămbe- lagơrăng

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?h146ivafr5l1s4o
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *