Chưa phân loại

Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Phí Trọng Hảo
Tên sách: Giáo trình công nghệ chế tạo máy
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Giới thiệu: Cuốn sách “Giáo trình công nghệ chế tạo máy” bao gồm các quy trình công nghệ gia công lắp đặt các chi tiết máy. Cuốn sách sẽ giúp ích rất nhiều tới các sinh viên chuyên ngành cơ khí trong quá trình nghiên cứu, học tập và đặc biệt trong quá trình làm các bài tập lớn hay thiết kế môn học về ĐỒ GÁ CHI TIẾT MÁY.

Nội dung:
Phần I: Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy
Chương 1: Khái niệm và định nghĩa
Chương 2: Chất lượng chi tiết gia công
Chương 3: Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ
Phần II: Đặc trưng phương pháp gia công cơ khí
Chương 1: Chọn phôi và phương pháp gia công chuẩn bị phôi
Chương 2: Các phương pháp gia công mặt phẳng
Chương 3: Các phương pháp gia công mặt trụ ngoài
Chương 4: Các phương pháp gia công mặt lỗ
Chương 5: Các phương pháp gia công rãnh then, then hoa
Chương 6: Các phương pháp gia công ren
Chương 7: Các phương pháp gia công bánh răng
Chương 8: Các phương pháp gia công bề mặt định hình
Chương 9: Các phương pháp gia công đặc biệt
Chương 10: Công nghệ gia công trên máy điều khiển số
Chương 11: Công nghệ gia công các chi tiết điển hình
Phần III: Công nghệ lắp ráp
Chương 1: Cơ sở công nghệ lắp ráp
Chương 2: Lắp ghép một số mối lắp điển hình

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button