Giáo trình công nghệ hóa dầu – Nhiều tác giả, 158 Trang

Chương 1 Quá trình ALKYL hóa
– Đặc trưng của quá trình ALKYL hóa
– ALKYL hóa theo nguyên tử Cacbon
– ALKYL hóa theo nguyên tử Oxy, lưu huỳnh và Nitơ
Chương 2 Quá trình hydro hóa – đề hydro hóa
– Giới thiệu chung
– Phân loại các phản ứng hydro hóa – đề hydro hóa
– Cơ sở lý thuyết các quá trình
– Hóa học và công nghệ của quá trình Dehydro hóa
Chương 3 Tổng hợp trên cơ sở Oxyt Cacbon
Chương 4 Quá trình Halogen hóa
– Những đặc trưng chung của công nghệ Halogen hóa
– Các quá trình clo hóa
Chương 5 Quá trình Oxy hóa
– Những đặc trưng về quá trình oxy hóa
– Sự Oxy hóa chuỗi gốc
– Oxy hóa với xúc tác dị thể

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ud2deedq3tlz1st
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *