Giáo trình Công nghệ kim loại

GT CNHE KL

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 2

PHẦN I: CÔNG NGHỆ ĐÚC. 3

Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐÚC . 3

1.1. Phân loại các phương pháp đúc . 4

1.2. Sự kết tinh của kim loại vật đúc trong khuôn. . 6

1.3. Tổ chức kim loại vật đúc . 8

1.4. Quá trình sản xuất đúc bằng khuôn cát . 10

1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng vật đúc. 11

Chương 2: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU VẬT ĐÚC (tham khảo) . 13

2.1. Khái niệm. . 13

2.2. Nguyên tắc thiết kế kết cấu vật đúc . 14

Chương 3: THIẾT KẾ ĐÚC. 20

3.1. Thành lập bản vẽ đúc. 20

3.2. Thiết kế mẫu và hộp lõi. 30

3.3.Thiết kế hệ thống rót và đậu hơi, đậu ngót . 33

Chương 4: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN VÀ LÕI. 42

4.1. Vật liệu làm khuôn và lõi. . 42

4.2. Chế tạo khuôn và lõi bằng tay. 45

4.3. Chế tạo khuôn và lõi bằng máy. . 49

4.4. Sấy khuôn, lõi, lắp khuôn và rót kim loại vào khuôn. . 54

Chương 5: ĐÚC CÁC HỢP KIM. 55

5.1. Tính đúc của hợp kim . 55

5.2. Đúc gang . 60

5.3. Đúc hợp kim màu . 68

Chương 6: ĐÚC ĐẶC BIỆT. 69

6.1. Đúc trong khuôn kim loại . 69

6.2. Đúc dưới áp lực. 80

6.3. Đúc ly tâm . 87

6.4. Đúc liên tục. 90

6.5. Đúc trong khuôn vỏ mỏng. 92

6.6. Đúc trong khuôn mẫu chảy . 93

Chương 7: DỠ KHUÔN, PHÁ LÕI, LÀM SẠCH VÀ KHUYẾT TẬT VẬT ĐÚC . 96

7.1. Dỡ khuôn, phá lõi, làm sạch vật đúc. 96

7.2. Khuyết tật vật đúc . 96

7.3. Kiểm tra, sửa chữa khuyết tật vật đúc .100

PHẦN II: GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC. 101

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC. 101

1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại .101

1.2. Biến dạng dẻo của kim loại .104

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng dẻo của kim loại .108

1.4. Ảnh hưởng của biến dạng dẻo đến tổ chức và tính chất của kim loại .116

1.5. Các định luật cơ bản áp dụng khi gia công kim loại bằng áp lực .118

Chương 2: NUNG NÓNG KIM LOẠI ĐỂ GIA CÔNG ÁP LỰC.121

2.1. Mục đích của nung nóng kim loại .121

2.2. Những hiện tượng xảy ra khi nung .121

2.3. Chế độ nung .123

2.4. Thiết bị nung .126

Chương 3: CÁN VÀ KÉO KIM LOẠI.129

3.1. Cán kim loại .129

3.2. Kéo dây .134

Chương 4: RÈN TỰ DO VÀ RÈN KHUÔN.138

4.1. Khái niệm, phân loại .138

4.2. Rèn tự do .146

4.3. Rèn khuôn .159

Chương 5: DẬP TẤM.174

5.1. Khái niệm, đặc điểm .174

5.2. Thiết bị dập tấm .174

5.3. Các nguyên công cắt phôi.176

5.4. Các nguyên công tạo hình .182

PHẦN III: CÔNG NGHỆ HÀN. 193

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ HÀN.193

1.1. Thực chất, đặc điểm, phân loại .193

1.2. Quá trình luyện kim và tổ chức kim loại của mối hàn .195

1.3. Tính hàn của hợp kim.199

Chương 2: HÀN HỒ QUANG TAY.202

2.1. Khái niệm .202

2.2. Hồ quang hàn .202

2.3. Phân loại các phương pháp hàn .206

2.4. Thiết bị hàn .208

2.5. Vật liệu hàn hồ quang tay .212

2.6. Công nghệ hàn hồ quang tay .215

Chương 3: HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG.223

3.1. Khái niệm .223

3.2. Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ .223

3.3. Hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ .228

3.4. Hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ .230

Chương4: HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC.233

4.1. Thực chất, đặc điểm, các phương pháp .233

4.2. Công nghệ hàn điện tiếp xúc.237

Chương 5: HÀN VÀ CẮT BẰNG KHÍ.239

5.1. Thực chất, đặc điểm hàn khí.239

5.2. Vật liệu, thiết bị hàn khí .239

5.3. Công nghệ hàn khí .246

5.4. Cắt kim loại .251

Chương 6: ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG VÀ KHUYẾT TẬT CỦA VẬT HÀN.258

6.1. Ứng suất và biến dạng của vật hàn .258

6.2. Các dạng khuyết tật của vật hàn .258

Tài liệu tham khảo.260

Mục lục.261

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.
https://1drv.ms/u/s!AnkKm5NpaV7fgf1CFI4YzyifF37wuw?e=5NOGij

Leave a Reply

Your email address will not be published.