Giáo trình Công nghệ Laser, 87 Trang

Chương I Giới thiệu Hợp kim khó gia công

1.1 Kim loại khó chảy

1.2 Thép hợp kim

1.3 Hợp kim đặc biệt

1.4 Hợp kim có tỷ bền cao

1.5 Tính chất của một số kim loại

1.6 Vật liệu bột

1.7 Một số nhóm vật liệu khác

Chương 2 giới thiệu một số phương pháp

gia công đặc biệt

2.1 Giới thiệu

2.2 Phân loại một ssó phương pháp gia công đặc biệt

2.3 Đặc điểm của các phương pháp gia công đặc biệt

2.4 Các phương pháp gia công điện xói mòn

2.5 Các phương pháp gia công bằng siêu âm

2.6 Các phương pháp gia công bằng điện hoá – bột mμi

2.7 Phương pháp gia công bằng hồ quang plasma

2.8 Phương pháp gGia công bằng chùm tia điện tử

Chương 3 : Công nghệ laser

3.1 Mở đầu

3.2 Một số phương pháp tạo nghịch đảo độ tích luỹ

3.3 Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của máy phát laser

3.4 Các bộ phận chính của máy phát laser

3.5 Phân loại laser

3.6 Đặc điểm vμ khả năng ứng dụng của laser

3.6.1 Đặc điểm của laser

3.6.2 Khả năng ứng dụng của laser

Chương 4 Cơ sở Lý thuyết cắt bằng laser

4.1 Sơ l−ợc về quá trình cắt bằng laser

4.2 Phân loại các phương pháp cắt bằng laser

4.3 Sơ đồ nguyên lý cắt bằng chùm tia laser

4.4 Đặc điểm quá trình cắt bằng laser

4.5 Đặc tính của thiết bị cắt bằng laser

4.6 Các phương pháp cắt bằng laser

4.7 Các quá trình xảy ra khi cắt vật liệu

4.8 Chế độ cắt một số vật liệu

Chương 5 Những nhân tố ảnh h−ởng

đến quá trình gia công

5.1 ảnh h−ởng của các thông số thiết bị cắt

5.2 ảnh h−ởng của công nghệ cắt .

Chương 6: một số ứng dụng khác của laser

6.1 Sơ đồ nguyên lý cắt có kết hợp nung nóng

6.2 Gia công cắt các loại vật liệu kim loại

6.3 Gia công cắt các loại vật liệu phi kim

6.4 ứng dụng laser trong gia công đột lỗ

6.5 ứng dụng laser để quýet xử lý nhiệt bề mặt

6.6 ứng dụng laser để gia công lớp phủ bề mặt

6.7 ứng dụng laser trong nhiệt luyện bề mặt

6.8 Nung chảy lại bề mặt theo quỹ đạo

6.9 Hμn bằng laser

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?dr0eehvts2r5hxu
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *