Giáo trình Công nghệ Phần mềm – Ts.Phan Huy Khánh, 154 Trang

Chương 1 đại cương về công nghệ phần mềm
I. Khái quát về lịch sử lập trình
Ii. Các phương diện của công nghệ phần mềm
Iii. Những nội dung cơ bản của cnpm
Chương 2  kế phần mềm
I. Nền tảng của thiết kế phần mềm
Ii. Phương pháp lập trình cấu trúc
Iii. Cấu trúc tối thiểu
Iv. Lập trình đơn thể
V. Phát triển chương trình bằng tinh chế từng bước
Vi. Phụ lục – đơn vị trong turbo pascal
Chương 3 thức hóa phần mềm
I. Xác minh và hợp thức hóa phần mềm
Ii. Chứng minh sự đúng đắn của chương trình
Iii. Xây dựng chương trình
Iv. Các tiên đề và quy tắc suy diễn
V. Bài tập
Chương 4 thử nghiệm chương trình
I. Khảo sát phần mềm
Ii. Các phương pháp thử nghiệm
Chương 5 đặc tả phần mềm
I. Mở đầu đặc tả phần mềm
Ii. Đặc tả cấu trúc dữ liệu
Iii. Đặc tả đại số : mô hình hóa phát triển phần mềm
Iv. Đặc tả hay cách cụ thể hóa sự trừu tượng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Huy Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.54 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?co76v4czsxb5vxv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *