Giáo trình địa chất mỏ than dầu và khí đốt – Ts.Đỗ Cảnh Dương, 219 Trang

zxcKhoáng sản cháy bao gồm: than đá, than bùn, đá phiến cháy, dầu mỏ và khí đốt… là những nguồn nguyên liệu năng lượng cơ bản nhất của loài người. Khoáng sản cháy là tên gọi truyền thống khi con người đầu tiên sử dụng than và dầu làm nguyên liệu đốt cháy. Hiện nay, các khoáng sản cháy còn được xem như là những nguyên liệu hóa học quan trọng nhất. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về khoáng sản cháy, than đá ở bể than Quảng Ninh đã được khai thác từ hàng trăm năm nay, than linhit tuổi Neogen ở vũng trũng Hà Nội, có trữ lượng rất lớn đang được quan tâm đánh giá. Dầu khí cũng đã được phát hiện từ những năm 1970, mốtố mỏ như Bạch Hổ, Đại Hùng và Rồng,… đang khai thác có hiệu quả vác bể khác ở thềm lục địa đang được thăm dò đánh giá. Như vậy, việc đào tạo vác kỹ sư địa chất, địa chất dầu khí trong Trường Đại học Mỏ – Địa chất và các trường khác, có ý nghĩa rất quan trọng để tạo nguồn lực cho đất nước. Cuốn sách đầu tiên viết về khoáng sản cháy có tên “Dầu và các sản phẩm  của chúng” của G.Gpher được xuất bản năm 1888. Đến nay , khoa học về địa chất các mỏ khoảng sản cháy đã được bổ sung và ngày càng được hoàn thiện hơn.
Giáo trình này cung cấp các kiến thức cơ bản về địa chất các mỏ khoáng sản cháy, dùng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ – Địa chấ và các trường khác. Các nội dung được sắp xếp thành ba phần chính: 1. Sự biến đổi vật liệu hữu cơ ban đầu thành khóang sản cháy ( từ chương 1 đến chương 2); 2.Than khoáng (từ chương 3 đến 9); Dầu mỏ và khí đốt (từ chường 10 đến 15).

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Đỗ Cảnh Dương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?xs2ilb4ec767stw
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *