Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng cơ bản – Trần Thị Bạch Điệp, 90 Trang

 

zxcNgành kinh tế xây dựng và quản trị dự án, thuộc Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2001 – 2002. Là một ngành non trẻ của trường nên tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chưa đầy đủ. Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên viên thuộc ngành Kinh tế xây dựng và quản trị dự án và cán bộ kỹ thuật thuộc các ngành Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp, Xây dựng Cầu – Đường, Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện sử dụng vào thực tế sản xuất- kinh doanh. Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu trên. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình: Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng, Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng dành cho các trường Đại học và Cao đẳng ngành Kinh tế xây dựng trong cả nước. Giáo trình bao gồm các nội dung được phân bổ như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung và các khái niệm về giá trong xây dựng
Chương 2: Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản
Chương 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình, dự toán XDCT nhằm quản lý vốn
Chương 4: Phương pháp xác định giá mời thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng đối với các công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trong nước
Chương 5: Phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với các dự án xây dựng dùng vốn FDI tại Việt nam
Chương 6: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trìnhthμnh.
Giáo trình này nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên viên thuộc ngành Kinh tế xây dựng và quản trị dự án một số kiến thức về phương pháp nghiên cứu, xây dựng và sử dụng đơn giá, dự toán cho ngành xây dựng cơ bản. Đồng thời có thể làm tài liệu cho cho giảng viên, cho cán bộ quản lý kinh tế trong xây dựng các cấp và các nhà quản lý doanh nghiệp xây dựng. Trong quá trình biên soạn, mặc dù rất cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế và thời gian biên soạn ngắn, nên giáo trình còn nhiều vấn đề cần hoμn chỉnh, bổ sung. Tác giả rất mong được sự đóng góp ý kiến xây dựng của các đồng nghiệp để tác giả có thể bổ sung hoμn chỉnh khi xuất bản.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Thị Bạch Điệp
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?5ffg9pddh4pchb2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *