Xây dựng

Giáo trình Định mức xây dựng

xay dung dinh muc

Khi phân loại các hình thức lao động có thểphân ra thành quá trình lao động bằng tay, quá

trình lao động có cơgiới hoá bộphận (công nhân làm việc có sựgiúp đỡcủa máy móc), và quá

trình cơgiới hoá (bản thân máy móc tham gia), nhưng xét cho cùng trong các quá trình này cũng

chỉcó 2 loại đối tượng tham gia là công nhân và máy móc, khi thiết kế định mức thường có 4

loại sau đây:

– Định mức lao động cho công nhân làm việc bằng tay (thủcông).

– Định mức lao động cho công nhân làm việc bằng tay có sựgiúp đỡcủa máy (cơgiới

hoá bộphận).

– Định mức thời gian sửdụng máy.

– Định mức cho thợlái máy.

Để đơn giản khi áp dụng thường người ta thiết kế3 loại định mức sau:

a. Định mức lao động cho quá trình làm bằng tay và cơgiới hoá bộphận.

b. Định mức bản thân máy móc (định mức thời gian sửdụng máy).

c. Định mức cho thợlái máy, việc định mức cho thợlái máy rất đơn giản, khi đã định

mức được thời gian sửdụng máy. Tuỳtheo sốthợ điều khiển của 1 máy mà định mức cho thợlái

máy

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=497 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button