Giáo Trình Đo Lường Điện Tử 2003 – Dư Quang Bình, 143 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Đo lường điện tử là phương pháp xác định trị số của một thông số nào đó ở một cấu kiện điện tử trong mạch điện tử hay thông số của hệ thống thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử dùng để xác định giá trị được gọi là “thiết bị đo điện tử”, chẳng hạn, đồng hồ đo nhiều chức năng  [multimeter] dùng để đo trị số của điện trở, điện áp, và dòng điện  v.v. . . trong mạch điện. Kết quả đo tuỳ thuộc vào giới hạn của thiết bị đo. Các hạn chế đó sẽ làm cho giá trị đo được (hay giá trị biểu kiến) hơi khác với giá trị đúng (tức là giá trị tính toán theo thiết kế). Do vậy, để quy định hiệu suất của các thiết bị đo, cần phải có các định nghĩa về độ chính xác [accuracy], độ rõ [precision], độ phân giải [resolution], độ nhạy [sensitivity] và sai số
CHƯƠNG 1: PHÉP ĐO VÀ KỸ THUẬT ĐO ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ ĐO VÀ QUAN SÁT TÍN HIỆU
CHƯƠNG 3:  THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ NHIỀU CHỨC NĂNG & CHUYÊN DỤNG
CHƯƠNG 4: ĐO THỬ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 5: ĐO THỬ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]  R G Gupta.  Electronic  Instruments and Systems,  Tata McGraw-Hill Company Limited, 2001.
[2] Vũ Quý Điềm. Đo lường điện tử, KHKT, 2002.
[3] Phạm Thượng Hàn (chủ biên). Kỹ thuật Đo lường các đại lượng vật lý. NXB Giáo dục,1997.
[4] S K Singh.  Industrial Instrumentation and Control. Tata McGraw-Hill Company Limited, 2003.
[5] Clyde F. Coombs. Jr. Electronic Instrument Handbook. McGraw-Hill, Inc. 1995.
[6] Joseph J. Carr. Elements of Electronic Instrumentation and Measurement, Prentice Hall Inc, 1996.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Dư Quang Bình
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?bkz2lw5utnx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *