Giáo trình Động hóa học – Nhiều tác giả, 227 Trang

Chương 1 Mở đầu

Chương 2 Động hoá học phản ứng đơn giản

Chương 3 Động hóa học của phản ứng phức tạp

Chương 4 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng

Chương 5 Thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động

Chương 6 Ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng

Chương 7 Ảnh hưởng của dung môi lên tốc độ phản ứng

Chương 8 Phản ứng dây chuyền và quang hóa

Chương 9 Ảnh hưởng của chất xúc tác lên tốc độ phản ứng

Chương10 Ảnh hưởng của hiệu ứng thế lên tốc độ phản ứng

Chương11 Phản ứng nhanh trong dung dịch và động hóa học của nó

Chương12 Đại cương về cơ chế phản ứng và phương pháp nghiên cứu

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ohq2e1867uhhggs
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *