Giáo trình Động lực hơi nước tàu thủy

Untitled

 

Phần I: Chu trình thiết bị động lực hơi nước

I. Chu trình thiết bị động lực hơi nước cơ bản – chu trình Rankin

II. Chu trình có quá nhiệt lần 2

III. Chu trình thiết bị động lực hơi nước có hồi nhiệt

IV. Chu trình cấp nhiệt, cấp điện

Phần II. Nồi hơi tàu thủy

Chương 1. Giới thiệu chung về nồi hơi tàu thủy

Chương 2. Chất đốt dùng cho nồi hơi tàu thủy

Chương 3. Quá trình cháy trong buồng đốt nồi hơi

Chương 4. Thiết bị buồng đốt

Chương 5. Cân bằng nhiệt nồi hơi

Chương 6. Kết cấu nồi hơi tàu thủy

Chương 7. Khí động học nồi hơi

Chương 8. Thủy động học nồi hơi

Chương 9. Vật liệu và độ bền của nồi hơi

Chương 10. Các thiết bị phụ phục vụ nồi hơi

Chương 11. Khai thác và bảo dưỡng nồi hơi

Phần III. Tuốc bin hơi tàu thủy

Chương 1. Nguyên lý hoạt động của tuốc bin hơi tàu thủy

Chương 2. Quá trình biến đổi năng lượng của dòng hơi trong ống phun

Chương 3. Quá trình biến đổi năng lượng của dòng hơi trên cánh động

Chương 4. Các tổn thất trong tuốc bin

Chương 5. Các phương pháp điều chỉnh công suất của tuốc bin

Chương 6. Đảo chiều hệ động lực tuốc bin tàu thủy

Chương 7. Phối hợp công tác của tuốc bin và chân vịt

Chương 8. Kết cấu tuốc bin hơi tàu thủy

Chương 9. Các hệ thống phục vụ tuốc bin

Chương 10. Khai thác hệ động lực tuốc bin hơi nước tàu thủy

Chương 11. Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục, kiểm tra tuốc bin

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/x52v1a5ax4k92k5/Động_lực_hơi_nước_tàu_thủy.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *