Giáo trình động vật học – Lê Trọng Sơn, 501 Tr

Trong những năm gần đây, khối kiến thức về động vật tăng thêm và nhiềuphát hiện mới đ. làm thay đổi ít nhiều các quan niệm truyền thống, chính v. vậy việc

biên soạn giáo tr.nh và cập nhật kiến thức mới là điều rất cần thiết. Quan điểm biên soạn là nhằm phát huy năng lực tự học, tự t.m t.i, tạo được niềm say mê nghiên cứu của sinh viên. Về nội dung coi trọng tính cơ bản, hiện đại và thực tiễn.

Tính cơ bản được thể hiện khi lựa chọn nội dung các đối tượng động vật đểgiới thiệu. Vừa đảm bảo cái “chung” đại diện cho một hay một số ngành hay lớp, vừa đảm bảo cái “riêng” của đặc điểm cụ thể của loài hay nhóm loài. Tính cơ bản này giúp cho người học giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến một loài sinh vật trong tự nhiên.

Tính hiện đạiđược thể hiện trong việc cố gắng cập nhật khối kiến thức mớiđược công bố về động vật học như các nghiên cứu về sinh học phân tử, về các

nhóm động vật mới được phát hiện… vào trong giáo tr.nh.

Tính thực tiễn được thể hiện là khẳng định giá trị thực tiễn của các nhóm động vật, gắn liền với những nghiên cứu ứng dụng của các nhà khoa học trong và ngoài nước, tạo cho người học sự thích thú, say mê về đối tượng mà họ quan tâm.

Về phương phap giáo tr.nh chú trọng yêu cầu rèn luyện người học về l.ng yêu thiên nhiên, về đạo đức khoa học, đề cao việc tự học và tự nghiên cứu. Khi biên

soạn chúng tôi lưu . tên khoa học, sự kết hợp các mảng kiến thức được liên kết với quan điểm tiến hoá và sinh thái học, cố gắng cung cấp các h.nh vẽ giản đơn, chính xác để minh hoạ tốt nhất cho vấn đề đ. nêu trong l. thuyết, giúp cho người học dễhiểu và nhớ lâu hơn.

Trong quá tr.nh biên soạn giáo tr.nh này chúng tôi được sự giúp đỡ và động viên rất lớn của các đồng nghiệp trong Đại học Huế, có sự đóng góp nhiều . kiến

qu. báu của GS.TSKH Thái Trần Bái, GS TS. Lê Vũ Khôi. Chúng tôi đ. sử dụng những thông tin có tính chất tổng kết và một số h.nh vẽ trong giáo tr.nh Động vật học Không xương sống của GS.TSKH Thái Trần Bái và giáo tr.nh Động vật học Cóxương sống của GS. TS Lê Vũ Khôi. Mặt khác chúng tôi cũng có sự kế thừa các tài liệu và giáo tr.nh đ. được biên soạn trước đây. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Trọng Sơn
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?wj1zmyclg41mal6
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *