Giáo Trình Hóa Học Hữu Cơ – Trần Văn Thắm, 178 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1. Đại cương về hóa học hữu cơ
– Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
– Phương pháp tách và tinh chế chất hữu cơ
– Phân tích nguyên tố và thiết lập công thức phân tử
– Liên kết trong hóa học hữu cơ
Chương 2. Các hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ
– Đồng phân cấu tạo
– Đồng phân lập thể
Chương 3. Sự tác dụng tương hổ các nguyên tử trong phân tử
– Hiệu ứng cảm ứng
– Hiệu ứng liên hợp
– Hiệu ứng không gian
Chương 4. Phản ứng hữu cơ
– Một số khái niệm chung
– Đặc điểm của phản ứng hữu cơ
– Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ
– Phản ứng tách loại trong hóa học hữu cơ
– Phản ứng cộng hợp trong hóa học hữu cơ
Chương 5. Hiro cacbon
– Hiro cacbon NO
– Hiro cacbon không NO
– Hiro cacbon Thơm
Chương 6. Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
– Dẫn xuất halogen
– Điều chế dẫn xuất halogen
– Hợp chất cơ nguyên tố
– Ancol và phenol
– Andehit và xeton
– Axit cacboxylic và dẫn xuất
Chương 7. Hợp chất hữu cơ tạp chức
– Hiđroxiaxit
– Gluxit
– Protein
Chương 8. Hợp chất dị vòng
– Khái niệm
– Dị vòng 5 cạnh một dị tử
– Dị vòng 6 cạnh một dị tử

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Văn Thắm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?lqz093guy83ut28
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *