Giáo Trình Hóa Lý (Ngành Môi Trường) – Ths.Trần Kim Cương, 127 Trang

http://www.thuvienso.info Phần 1. ĐỘNG HÓA HỌC. 
Chương 1. Một số khái niệm cơ bản.
Chương 2. Động học của một số phản ứng hóa học. 
Chương 3. Lý thuyết về các quá trình sơ cấp.
Chương 4. Phản ứng quang hóa, phản ứng dây chuyền và khái niệm về xúc tác.
Phần 2. ĐIỆN HÓA HỌC 
Chương 5. Dung dịch các chất điện giải.
Chương 6. Nguyên tố ganvanic
Chương 7. Nhiệt động học của các mạch điện hóa và thế điện cực.
Phần 3. HÓA HỌC CHẤT KEO. 
Chương 8. Khái niệm về chất keo và phương pháp điều chế dung dịch keo
Chương 9. Tính chất động học phân tử và sự phân tán ánh sáng của các hệ phân tán
Chương 10. Sự hấp phụ, tính chất điện của các hệ keo và sự keo tụ
Chương 11. Các hệ với môi trường phân tán khí, lỏng và rắn và xà phòng.
Phần 4. HÓA HỌC POLIMER. 
Chương 12. Mở đầu.
Chương 13. Tổng hợp polimer bằng phản ứng trùng hợp.
Chương 14. Tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng ngưng
Chương 15. Tính chất cơ lí của polimer.
Chương 16. Dung dịch polimer

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Kim Cương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?l7s13iz4hpzcs83
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *