Giáo trình Khoa học môi trường đại cương – Pgs.Ts.Lê Văn Thăng, 119 Trang

zxcThực hiện chủ trương đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo đó, ngoài các Học phần thống nhất trong cả nước, tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền mà các trường thiết kế một số Học phần mang tính chất đặc thù.

Học phần Khoa học môi trường đại cương là một trong những Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác có chuyên môn gần với Khoa học môi trường. Tác giả xin chân thành cảm ơn Dự ánGiáo dục đại học mức C tại Đại học Huế đã tạo điều kiện cho tác giả biên soạn giáo trình này. Do điều kiện hạn chế về nhiều mặt, chác chắn giáo trình sẽ còn nhiều thiếu sót, tác giả rất mong được nhận sự góp ý của đồng nghiệp và sinh viên để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn.

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. Các thành phần cơ bản của môi trường

Chương 3. Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường

Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên

Chương 5. Ô nhiễm môi trường

Chương 6. Quản lý môi trường

Chương 7. Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững của xã hội loài người

 

Nguồn : internet
Tác giả : Lê Văn Thăng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?jqd4rdo7wf5l896
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *