Giáo trình Kỹ thuật an toàn và Môi trường – Nguyễn Văn Nghĩa, 151 Trang

kkGiáo trình “Kỹ thuật an toàn và môi trường” được biên soạn cho sinh viên các ngành học của các trường đại học, cao đẳng, dùng làm tài liệu nghiên cứu và bổ sung vào những vấn đề của chuyên ngành. Trong giáo trình này, đã đề cập nhiều đến các vấn đề an toàn trong cơ khí, điện và các chuyên ngành áp lực, đồng thời giáo trình cũng đề cập đến công tác phòng cháy, chữa cháy vì đây là một bộ phận không thể tách rời trong kỹ thuật an toàn và môi trường.

Đây là một giáo trình mang tính chất chuyên ngành, do đó khi sử dụng phải kết hợp với các tài liệu kỹ thuật an toàn của các chuyên ngành khác để học viên có nhận thức tổng quát và có những đóng góp thiết thực của mình vào chương trình bảo hộ lao động quốc gia.

Môn học “Kỹ thuật an toàn và môi trường” giúp sinh viên có thêm kiến thức về an toàn lao động, có thể vận dụng và áp dụng vào ngành nghề một cách hợp lý và quan trọng là sau khi học, sinh viên sẽ là những thông tin viên, tuyên truyền rộng rãi cho người lao động luôn có ý thức giữ gìn và tạo ra một môi trường lao động có độ an toàn cao cho người lao động và các thiết bị. Qua giáo trình này, sinh viên hiểu rõ muốn tạo ra một môi trường công nghiệp hợp lý phải không ngừng đầu tư trí tuệ, nhằm cải tiến, chế tạo ra các thiết bị thu giữ, xử lý, đặc biệt tạo ra trong công nghiệp một môi trường lao động ngày càng có chất lượng..

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Văn Nghĩa
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?2y3iei2yakjce45
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *