Giáo trình kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển – Đào Thái Diệu, 491 Trang

 

http://www.thuvienso.info Lời dẫn nhập
Bài 1. Cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường
Bài 2. Kỹ thuật cảm biến ánh sáng
Bài 3. Kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp
Bài 4. Kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp
Bài 5. Kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách
Bài 6. Kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốc
Bài 7. Kỹ thuật cảm biến lực
Bài 8. Kỹ thuật cảm biến áp suất
Bài 9. Kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất  lưu
Bài 10. Kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩm
Phụ lục 1. Cơ sở lý thuyết
Phụ lục 2. Phân tử cảm biến máy điện thông tin
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đào Thái Diệu
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 48MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?ge9rtt692xhrmyr
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *