Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp – Nguyễn Văn Phước, 364 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1. Các khái niệm về môi trường
Chương 2. Các phương thức xử lý khí thải
Chương 3. Xử lý Aerosol
Chương 4. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
Chương 5. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
Chương 6. Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác
Chương 7. Sự phát tán chất thải vào khí quyển
Chương 8. Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng
Chương 9. Các khái niệm cơ bản về nước
Chương 10. Tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải
Chương 11. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý
Chương 12. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học
Chương 13. Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt
Chương 14. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh
Chương 15. Một số công nghệ xử lý nước thải
Chương 16. Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp
Chương 17. Xử lý chất thải rắn vô cơ
Chương 18. Xử lý chất thải rắn hữu cơ
Chương 19. Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Cuốn “Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp” chủ yếu tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các loại chất thải phát sinh do các hoạt động công nghiệp. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:
Phần một trình bày các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và các phương pháp bảo vệ khí quyển. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các quá trình và thiết bị xử lý bụi, các oxit lưu huỳnh, carbon, nitơ, các halogen và hydrocacbon.
Phần hai giới thiệu các phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước, xác định các chất ô nhiễm nước và các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp cũng như một số công trình xử lý nước thải đã được áp dụng trong thực tế.
Phần ba trình bày các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp, các quy trình công nghệ xử lý theo hướng tận dụng một số chất thải rắn điển hình.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Phước
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?l2bmhlcixasz5sd
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *