Giáo Trình Lý Thuyết Mạch – Nguyễn Trung Lập, 176 Trang

 

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông các phương pháp giải mạch hữu hiệu. Trên cơ sở này, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các môn học khác để hoàn thành chương trình kỹ sư điện tử. Để học tốt môn học, SV cần phải nắm các kiến thức cơ bản về điện ở chương trình phổ thông và giai đoạn 1. Một trình độ căn bản về toán cao cấp bao gồm những kỹ năng tính toán trong các phần như số phức, ma trận, phép biến đổi Laplace, phương trình vi tích phân rất cần thiết cho việc tiếp thu và phát triển môn học.
Nội dung gồm mười chương:

  • Chương 1: Những khái niệm cơ bản
  • Chương 2: Định luật và định lý mạch điện
  • Chương 3: Phương trình mạch điện
  • Chương 4: Mạch điện đơn giản: RL và RC
  • Chương 5: Mạch điện bậc hai
  • Chương 6: Trạng thái thường trực AC
  • Chương 7: Tần số phức
  • Chương 8: Đáp ứng tần số
  • Chương 9: Tứ cực
  • Chương 10: Phép biến đổi Laplace

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trung Lập
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?iz03br0dtjehspy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *