Giáo Trình Lý Thuyết Trường Điện Từ – Võ Xuân Ân, 108 Trang

 

qq
Lời nói đầu
Chương 0. Một số công thức toán học
Chương 1. Các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ
Chương 2. Tích phân các phương trình Maxwell
Chương 3. Sóng điện từ phẳng
Chương 4. Nhiễu xạ sóng điện từ
Tài liệu tham khảo

Trường điện từ (còn gọi là trường Maxwell) là một trong những trường của vật lý học. Nó là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện. Trường điện từ cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường. Đặc trưng cho khả năng tương tác của trường điện từ là các đại lượng cường độ điện trường, độ điện dịch, cảm ứng từ và cường độ từ trường (thường được ký hiệu lần lượt là E, D, B và H).
Năm 1865, nhà vật lý người Anh James Clerk Maxwell đã kết hợp các định luật về điện và từ đã biết để tạo ra lý thuyết Maxwell. Lý thuyết này dựa trên sự tồn tại của các trường, hiểu nôm na là môi trường truyền tác động từ nơi này đến nơi khác. Ông nhận thấy rằng các trường truyền nhiễu loạn điện và từ là các thực thể động: chúng có thể dao động và truyền trong không gian. Lý thuyết Maxwell có thể gộp lại vào hai phương trình mô tả động học của các trường này, gọi là các phương trình Maxwell. Dựa vào lý thuyết này, Maxwell đã đi đến một kết luận: tất cả các sóng điện từ đều truyền trong không gian (chân không) với một vận tốc không đổi bằng vận tốc ánh sáng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Xuân Ân
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 761KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?fayfhf9rv5g1hm4
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *