Giáo trình ma sát học _ mediafire


Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học và kỹ sư các ngành kỹ thuật.

Lời nói đầu
Chương 1 : Chất lượng bề mặt và tiếp xúc của bề mặt ma sát
Chương 2 : Ma sát ngoài
Chương 3 : Mòn vật liệu
Chương 4 : Tính mòn khớp ma sát

Tài liệu tham khảo

 

http://www.mediafire.com/?uinexackd3d83c9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *