Giáo Trình Mạch Điện I – Nhiều Tác Giả, 103 Trang

 

qq
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện
– Giới thiệu
– Mạch điện và mô hình
– Các phần tử mạch cơ bản
– Các định luật cơ bản
– Công suất
– Các phép biến đổi tương đương đơn giản
– Phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản
Chương 2 Mạch xác lập điều hòa
– Số phức
– Quá trình điều hòa
– Phương pháp ảnh phức
– Định luật Ohm và Kirehboff dạng phức
– Công suất xác lập điều hòa
Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch
– Giới thiệu
– Phương pháp thế nút
– Phương pháp mắc lưới
– Mạch chứa hỗ cảm
– Các định lý mạch
Chương 4. Mạch ba pha
– Hệ nhiều pha
– Hạ ba pha đối xứng
– Mạch ba pha không đối xứng
– Đo công suất tải ba pha
– Một số bài tập mạch ba pha
Chương 5. Mạch hai cửa
– Khái niệm
– Các ma trận đặc trưng của mạng hai cửa
– Phân loại mạng hai cửa

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 5MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?g1clkrv6tjhngq3
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *