Giáo Trình Máy Cắt kim loại Trường ĐHSPKT_Mediafire

Giáo Trình Máy Cắt kim loại Trường ĐHSPKT

Học phần Máy công cụ nâng cao.

Lời nói đầu
Chương I. Tính toán thiết kế và điều chỉnh tốc độ trong hệ thống truyền dẫn thuỷ lực
Chương II. Điều chỉnh máy gia công bánh răng
Chương III. Điều chỉnh máy tự động và bán tự động
Chương IV. Máy gia công bằng điện lý – điện hoá

http://www.mediafire.com/?6v6nbtaw2qo837w

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *