Giáo Trình Multimedia – Pgs.Ts.Đỗ Trung Tuấn, 137 Trang

czx
Chương 1. Giới thiệu về quá trình đa phương tiện
1.1. Khái niệm về Multimedia
1.2. Hoàn cảnh sử dụng Multimedia
1.3. Vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm đa phương tiện
1.4. Tổng quan về quá trình phát triển Multimedia
1.5. Quá trình phát triển một sản phẩm Multimedia
1.6. Xác định các nét chính của sản phẩm đa phương tiện

Chương 2. Quản lý đa phương tiện

2.1. Nội dung
2.2. Một vài khái niệm
2.3. Phạm vi của đề án
2.4. Các đề xuất
2.5. Ràng buộc thứ nhất
2.6. Điều khoản nội dung
2.7. Chọn điều kiện thực hiện
2.8. Chọn phương tiện và các kĩ thuật.
2.9. Thiết kế giao diện
2.10. Điều khoản ràng buộc thứ hai
2.11. Lựa chọn nhóm công tác
2.12. Nguyên tắc quản lý nhóm công tác
2.13. Sản phẩm audio
2.14. Sản phẩm video

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Trung Tuấn
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 6MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?s63cv3wrvzf687p
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *