Giáo trình Năng Lượng Mặt Trời – Pgs.Ts.Nguyễn Bốn, 92 Trang

 

http://www.thuvienso.info Chương 1. Vũ trụ và hệ mặt trời
1. Cấu tạo, chuyển động và sự dãn nở của vũ trụ
2. Sự hình thành vũ trụ và hệ mặt trời
3. Mặt trời, cấu tạo của mặt trời
4. Các phản ứng hạt nhân và sự tiến hóa của mặt trời
5. Trái đất, cấu tạo của trái đất
Chương 2. Năng lượng mặt trời
1. Năng lượng bức xạ mặt trời
2. Phương pháp tính toán năng lượng bức xạ mặt trời
3. Bức xạ mặt trời truyền qua kính
4. Cân bằng nhiệt và nhiệt độ cân bằng của vật thu bức xạ mặt trời
5. Đo lường độ bức xạ mặt trời
Chương 3. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
1. Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
2. Hướng nghiên cứu về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
Chương 4. Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
1. Bếp năng lượng mặt trời
2. Bộ thu năng lượng mặt trời để cấp nước nóng
3. Thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời
4. Động cơ Stirling
Chương 5. Các loại gương phản xạ
1. Gương phẳng
2. Gương nón
3. Gương Parabol

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Bốn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?si7t6xk9ej9m2j4
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *