Giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn _ tài liệu cho ngành kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể.

Cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền này được liên kết với nhau tại các điểm nút. Trên miền con này, dạng biến phân tương đương với bài toán được giải xấp xỉ dựa trên các hàm xấp xỉ trên từng phân tử, thoả mãn điều kiện trên biên cùng với sự cân bằng và liên tục giữa các phần tử.

Giáo trình phương pháp phần tư hữu hạn được biên soạn dựa trên bài giảng và kinh nghiệm giảng dạy của các môn học cùng trên thuộc khoa cơ khí

phuongphapphantuhuuhan

Xem online :

Link download giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pZXN5TUh0NHhEV2c/view?usp=sharing

Một số giáo trình phần tử hữu hạn khác:

Slide.Plaxis phân tích ổn định theo phần tử hữu hạn- Nguyễn Hồng Nam

Mô hinhd phần tử hữu hạn cơ cấu trục khủy thanh truyền trong đông cơ đốt trong

Phần mềm Ansys

Phương pháp phâng tử hữu hạn – Nguyễn xuân Lựu

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn