Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn – Trần Văn Quang, 171 Trang

 

Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị
Chương 3 – Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chổ chất thải rắn từ nhà ở
Chương 4 – Thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị
Chương 5 – Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 6 – Thu hồi và tái chế chất thải rắn các trạm trung chuyển
Chương 7 – Chôn lấp và tiêu hủy chất thải rắn đô thị
Chương 8 – Các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Văn Quang
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?9sscx9qjf27dh9d
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *