Giáo trình SolidWorks ® 99

SolidWorks

Giáo trình này sẽ giới thiệu cho bạn một số trong rất nhiều tính năng phổ biến của hệ thống thiết kế cơ
khí tự động SolidWorks.
SolidWorks hỗ trợ cho giao diện người dùng đồ hoạ Microsoft Windows. Giáo trình này giả thiết rằng
bạn đã biết sử dụng và có những k ĩnăng Windows cơ bản như mở một chương trình, định cỡ các cửa
sổvà những thao tác tương tự…
Trước khi bắt đầu học, bạn cần đọc chương 1 đểlàm quen với những nguyên tắc cơbản, bao gồm
‰ Các thuật ngữ
‰ Các đặc trưng cửa sổnhưcác thanh công cụ, trình đơn và các cổng nhìn
‰ Các thao tác đồhoạcơbản nhưchọn và di chuyển đối tượng
‰ Cây thiết kế điều khiển các feature (lệnh) tạo mô hình

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?81zs371j6355bbj
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *