Chưa phân loại

Giáo trình Thiết kế cấp điện

Untitled

Chương 1: Cơ sở thiết kê  cấp điện

Chương 2: Thiết kế cáp điện cho khu vực nông thôn

  • 2.1 Xác định công xuất cần cấp cho phụ tải khu vực nông thôn
  • 2.2 Sơ đồ cấp điện
  • 2.3 Lựa chọn các phần từ của sơ đồ cấp điện

Chương 3: Thiết kế mạng điện đô thị

Chương 4: Thiết kế cấp điện cho khu vực công nghiệp

Tài liệu tham khảo

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/s8m348k4y1w65wd/giao_trinh_thiet_ke_cap_dien_V2h7X7vbhY_20130125031909_617.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button