Tài liệu cad/cam

Giáo trình Thiết kế khuôn – Máy ép phun và các thông số gia công

KY THUAT 16

Chu lỳ ép phun gòm bốn giai đoạn:

1. Giai đoạn kẹp (Clamping phase): khuôn được đóng lại

2. Giai đoạn phun (Ịnection phase): nhựa điền đầy vào khuôn

3. Giai đoạn làm nguội (Cooling phase): nhựa được làm đặc lại trong khuôn

4. Giai đoạn đẩy (Ejector phase): đấy sản phẩm nhựa ra khỏi khuôn

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=581 [/like-gate]

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button